Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Fredag 18. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Fra frihet til slaveri på 100 år?
I 2005 skal vår hovedstad "beæres" med en homofestival av globalt format. Noen kaller det frigjøring - mens de som enda har en viss historisk og verdimessig oversikt - vil si det stikk motsatte. Den frie velordnede staten ble fra 1814 med Grunnloven og fram til 1905 med full frihet - et under av frihet og orden og innsats på alle plan fra fordeling av de verdiskapende arealer til produksjonsliv og samliv og helseutvikling og god utvikling helt til de internasjonale relasjoner.
Publisert: 31.10.2003 16:50 Jørgen Høgetveit

Regjeringen angriper de syke!
Regjeringen (Høyre, KrF og Venstre) har lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2004, og bl.a. sendt ut en pressemelding der de sier at de "trapper opp fattigdomssatsingen". Samtidig fremmer de forslag om å øke utgiftstaket i folketrygdens frikortordning fra 1 350 til 2 500 kroner i 2004, egenandelen for røntgenundersøkelse fra 155 til 185 kroner og egenandelen for reiser i forbindelse med behandling fra 95 til 110 kroner.
Publisert: 31.10.2003 16:43 Stortingsrepr. Ulf Erik Knudsen, FrP

Takk pastor Enevald !
Vi var fire som dro over fjellet fra Hamar til høstseminaret på Levende Ord. I stor respekt og beundring for hva vi opplevde ønsker vi å uttrykke vår takknemlighet.
Publisert: 30.10.2003 19:49 Signatur: (Flere skribenter, se innlegg)

Kan den norske grunnskole kristnes på nytt?
Ja, den kan det, men da må det skje et stort Guds under! For det vi nå er vitne til, at skolen er blitt avkristnet, er ikke bare at sosialistene har fått sin vilje gjennom, men det er en straffedom fra Gud. Barna blir nå ofret på sosialismens og antikristens alter.
Publisert: 29.10.2003 15:53 Trygve E. Gjerde

Hva er og vil sosialismen?
DEL 1
I årene før den annen verdenskrig rustet sosialismen Norge ned militært, til et nivå der vi ikke var i stand til å forsvare oss mot et angrep vi etterhvert visste ville komme. Man trodde på det gode i menneskeslekten og overså/ignorerte hva Bibelen sier om mennesket. Og den 9. april, da man i det norske Storting skulle stemme over å fjerne straffebestemmelsen om abortus provocatus (provosert abort) i straffeloven (abortforslaget til helsedir. Karl Evang finnes i et hefte av Sylvia Steinsvik), seilte tyske krigsskip inn norske fjorder, og historien i de neste fem årene kjenner vi alt for godt til.

Publisert: 28.10.2003 22:39 Cand. agric. Lars-Arne Høgetveit,

Nei til EU
Styret i Nei til EU har meddelt oss sine tanker om EU og EU`s bestrebelser for å fremstå som Europas Forente Stater, (EFS, eller USE) som altså på egen hånd vil kopiere USA`s Gud-givne suksess. (Dagen 2003-08-28) Etter å ha argumentert og "snudd noen steiner" sier styret: "Nei til EU kan derfor ikke se at EU er et solidaritetsprosjekt.." og "Nei til EU kan derfor ikke se at utviklingen av EU er et fredsprosjekt." og "Nei til EU kan derfor ikke se at utviklingen av EU til en superstat, (hjemmelaget sådan. Min mrkn.) gir oss et bedre folkestyre." og "Det er stor folkelig motstand over hele Europa mot utviklingen i EU, spesielt i Danmark, Sverige og Storbritannia." Sitat slutt. Alt dette stemmer så alt for godt med det som er sagt og kan sies om EU, ut fra "sunt bondevett" og demokratisk ståsted. Like fullt er solidaritetspartiet Ap (egenerklært sådan) det ivrigste partiet i arbeid for disse anti-kreftene. En har jo lov til å undres.
Publisert: 28.10.2003 22:32 Bjarne Kydland

Polen innlemmes i EU
I den siste utvidelsen av EU, innlemmes nå Polen og flere andre land i EU fra 2004 av. Denne hendelsen gjør det etter min mening ennå mer maktpåliggende for Norge å kansellere EØS-avtalen, for så å gå tilbake til vår frihandelsavtale på lik linje med det Sveits har i dag.
Publisert: 28.10.2003 22:25 Marit Johnsen , Bodø

Mer miljøvennlig energi!
Vi har startet det store arbeidet med å legge om våre energivaner ved å gjøre alternative energikilder mer attraktive å bruke. Forslaget til statsbudsjett er et ledd i dette arbeidet.
Publisert: 28.10.2003 22:22 Bror Yngve Rahm og Ingmar Ljones (KrF)

Sponheim - lovløs og historieløs?
Etter at Odelsloven igjen er behandlet i en komite og omtalt av statsråden - må man spørre om man er både lovløse og historieløse?
Grunnloven setter et klart forbud i § 107 mot opphevelse av Odelsloven. Loven er en eldgammel lov for det norske samfunn fra ca. 1200 tallet, nedfelt i flere Lagtingslover.

Publisert: 27.10.2003 20:45 Jørgen Høgetveit, sivilagronom

Miljøet i Barentshavet er viktigst
Vi må være helt sikre på at oljevirksomheten ikke ødelegger evigvarende fiskeressurser i Barentshavet. Et absolutt krav til vår politikk skal være at vi tar forsvarlige beslutninger for miljøet og at vi ikke gambler med hensynet til fiskerier og miljø.
Publisert: 27.10.2003 20:39 Bror Yngve Rahm (KrF) Energi- og miljøko

Nyere artikler   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Eldre artikler


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker