Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Fredag 25. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Ny rektor i Sarons Dal
Svein Trælandshei (29) er ansatt som ny rektor ved Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt i Sarons Dal.
Trælandshei har vært tilknyttet Troens Bevis Verdens Evangelisering siden 2001.

Publisert: 09.05.2005 16:15 Johanne Straume

Stoltenbergs korstog mot friskolene
(Debatt): Jens Stoltenberg fortsetter kampen mot friskolene, og har nå varslet at en sosialistisk regjering vil se på alle muligheter for å stanse nye friskoler.
Publisert: 16.03.2005 16:45 Arne Sortevik, skolepolitisk talsm. FrP

Fjern ikke skolens formålsparagraf
(Debatt): Biskop Gunnar Stålsett har nå pensjonert seg, en epoke er dermed slutt. Politikerne skal fremdeles krangle en tid om hvem som blir etterfølgeren. I sin avskjedstale talte biskopen om toleranse. Den norske kirke må være åpen og inkluderende, sier han.
Publisert: 05.03.2005 22:34 Hildur Larsen, Kystpartiet, Hordaland

KRL, FN og Norge
(Debatt): Den norske grunnskoles kristne formålsparagraf er direkte utledet av Grunnlovens § 2, som igjen bygger på Bibelen. Den norske skole er der i gjennom konfesjonsbundet til den evangelisk lutherske tro og skal dermed bygge sin undervisning på dette trosgrunnlag.
Publisert: 01.03.2005 11:34 Lars-Arne Høgetveit

Gi Skjærgårdsskolen godkjenningen tilbake
(Debatt): Den 28.10.04 vedtok utdanningsdirektoratet at Skjærgårdsskolen måtte legge ned fra nyttår. Direktoratet hadde ikke innvendinger mot skolens pedagogiske virksomhet. Anklagene gjaldt økonomiske/administrative forhold. Av denne grunn fikk skolen fortsette fra januar 05, men da uten statlig støtte. Skolen har anket vedtaket inn for utdanningsdepartementet ledet av statsråd Kristin Clemet. Departementet skal etter planen ha startet klagebehandlingen i disse dager.
Publisert: 22.02.2005 17:34 Jan Åge Gabrielsen

Normisjon starter ungdomsskole
Normisjon region Rogaland starter kommende skoleår ungdomsskole. Skolen har fått navnet KRISS Kristen ungdomsskole, og har fått godkjenning for totalt 360 elever. Skolen blir trolig lokalisert til Forus mellom Sandnes og Stavanger.
Publisert: 22.02.2005 09:17 KPK

Foreldre må få velge mer tid med barna
(Kronikk): For Senterpartiet er et rimelig og brukertilpasset barnehagetilbud til alle som ønsker det, et hovedmål i familiepolitikken. Derfor går vi inn for å øke takten i barnehageutbyggingen ytterligere de kommende årene. Barnehagene er viktige fordi de bidrar til å gi barn en god og trygg barndom, fylt med lek, læring og omsorg. Samtidig gjør barnehagen det mulig for småbarnsforeldre, både mor og far, å fortsette i yrkeslivet etter at de har fått barn.
Publisert: 20.02.2005 11:24 Sp-leder Åslaug Haga

Samlende og godt KRL-forslag
(Debatt): KrF er tilfreds med at KRL-faget opprettholdes som et felles fag i skolen, samtidig som Regjeringen setter i verk nødvendige tiltak som svar på FN-komiteens uttalelse om faget. Det nye forslaget sikrer at KRL-faget både gir kunnskap, et felles kulturelt referansegrunnlag og bidrar til respekt og dialog mellom ulike livssyn.
Publisert: 07.02.2005 18:15 Stort.repr. Elsa Skarbøvik, KrF

Regjeringen ønsker svenske skoler i Norge
(Debatt): Svenske privatskoler ser et stort inntjenings - potensial i dårlige norske skoleresultater. Regjeringspartiene vil ha en større privatisering av norske skoler.
Publisert: 07.02.2005 18:10 Hildur Larsen, Kystpartiet i Hordaland

Boikotten av de nasjonale prøvene bør få konsekvenser
(Debatt): Det har vært høy temperatur på debatten om de nasjonale prøvene den siste tiden, og selv om det er bra med engasjement og debatt, går det likevel en grense for hva som kan eller bør aksepteres. FrP mener helt klart at den landsomfattende boikotten iscenesatt av Elevorganisasjonen og støttet av enkelte lærere er et klart eksempel på hva som ikke kan aksepteres. Det er grunn til å minne om at innføringen av de nasjonale prøvene ble støttet av et samlet Storting, som et nødvendig ledd i arbeidet med å bedre læringsresultatene i skolen.
Publisert: 04.02.2005 09:44 Arne Sortevik, FrP

1 2 Eldre artikler


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Hamas og Fatah enige om sammenslåing
 • LO-Gerd gråt da hun sa hun ville anbefalt seg selv abort.
 • Israel og USA uenige om Ukraina
 • 500 skandinaver til påskegudstjeneste i Gravhaven
 • Den messiastroende jøden Daniel Carmel for første gang i Norge
 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik