Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Lørdag 19. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

En sann troende er en gjest på jorden.
Jeg er en gjest på jorden, Har her ei blivested, Guds himmel min er vorden, Dit stunder mine fjed. Når jeg herfra skal drage Dit opp til evig ro, Gud vil ved hånd meg tage, Det kan og vil jeg tro.
Publisert: 01.09.2002 14:44 Paul Gerhardt, 1666.

Herren opptukter den sanne troende med kors og trengsel
Dette fikk Paul Gerhardt erfare! Gud beviste sin godhet og nåde mot ham ved å hente hjem fire av hans fem barn kort tid etter de ble født. Da Kurfyrsten i Berlin, der Gerhardt var prest, skrev ut en forordning om at alle Lutherske prester ikke skulle få lov til å preke mot de reformertes vranglære fra prekestolene (denne Kurfyste ønsket å smelte sammen Den Reformerte Kirke og Den Lutherske Kirke), da nektet Gerhardt å underskrive, selv om han var en ydmyk, saktmodig og mild Herrens tjener.
Publisert: 01.09.2002 14:41 Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn

Ingen evig pine
Troen på helvete er igjen - unnskyld uttrykket - et hett tema. Eller kanskje er det mangelen på tro som er tema. Flere av landets aviser, blant andre Aftenposten og Stavanger Aftenblad, har brukt spalteplass på temaet etter at professor Jacob Jervell har offentliggjort sin motstand mot det evige pinested.
Publisert: 28.08.2002 06:35 Bjørn Eivind Holm, Pastor

Media og barn
Media har stor makt over oss nordboere. Fjernsynet er blitt vårt viktigste møbel i stua. Apparatet blir plassert slik at resten av sitteinventaret er vendt mot fjernsynet. Vi tilbringer vår fritid foran dette medium. Vi er jo alle oppdaterte mennesker og må følge med på utviklingen i vårt land og ellers i verden. Aviser, ukeblader, internett, m.m. gir oss også muligheten til «å følge med». Våre kosestunder blir foran fjernsynet. Her «benker» vi oss med «godsaker» og drikke. Ja, det blir nesten hellige stunder i hjemmet. Våre barn blir påvirket av våre vaner. De tar etter sine foreldre, og våre vaner blir snart deres vaner.
Publisert: 13.08.2002 15:07 Bjarne Bjelland

Åpent brev til biskopene i Den Norske Kirke
Dette åpne brevet gjelder kirkens, og dermed biskopers uttalelser om Midtøstenkonflikten i alminnelighet, deretter en kirkelig, biskoppelig og historieløs kritikk av Israel i særdeleshet. Den siste skandaløse uttalelsen er frøken Køhn skyld i.
Publisert: 13.08.2002 15:06 Andreas Dovland, pensjonert sokneprest

Stålsett kan belære!
Her i Indre Finnmark brukes gjerne på den kaldeste årstid dobbelt sett startkabler eller slepetau for å få en bil i gang, og til og med "startgass" på de kaldeste vinterdager. Man må vite hvordan disse ting brukes for å kunne kneble langvarig sprengkulde og motorer som ikke har vært forberedt på klimaendring.
Publisert: 21.05.2002 11:20 Olav Berg Lyngmo

Oppbyggelig markering av 5-års-jubileet i Kautokeino
6. april 1997 ble Børre Knudsen vigslet til biskop i Kautokeino kirke. Dette ble feiret på Bedehuset i Kautokeino lørdag den 6. og søndag den 7. april 2002. Lørdag var det møte med Einar Bryn og Børre Knudsen som talere. Søndag var det gudstjeneste hvor Olav Berg Lyngmo og Biskop Børre Knudsen forrettet. Biskopen talte over Johs. 20, 19-31 og Arne Thorsen holdt skriftetalen. På ettermiddagsmøtet talte Bryn og Knudsen.
Publisert: 09.04.2002 14:50 Ivar Kristianslund

Vrang lære - nei takk!
Prostene Sigvald B. Mikkelsen og Øystein Skille var observatører for biskop Ola Steinholt under bispevigslingen i Kautokeino kirke, søndag 6. april 1997. I forbindelse med 5 års - markeringen hadde Olav Berg Lyngmo et innlegg i Finnmark Dagblad (FD) 9. mars 2002, med denne bildeteksten: "Følgende geistlige meldte sin ankomst dagen derpå". Så ble prostenes navn nevnt. Dermed måtte prostene svare på Lyngmos innlegg i FD 25.03.d.å. Her kommer Lyngmo med svar til prostene Mikkelsen i Lyngen og Skille i Alta:
Publisert: 09.04.2002 13:50 Olav Berg Lyngmo

Hvor er kristenfolket?
Slik lød overskriften til et debatt innlegg lørdag 23. mars i Norge I DAG nr. 12-13 av Hanna og Odd Pettersen, Porsgrunn. Ja det kan dere med rette spørre om. Kristen folket i Norge sover, mange er gått trett og er blitt kraftesløs. Mange er opptatt med sin egen forsamling og er for nøyde med sin egen lille flokk innen for sin vakre kirke og forsamlingshus. Utenfor går motstanderne av kristen dommen og sår ugress med 100 % spire evne. Prester, biskopper, politikere, humanetikere og andre rekker ut sine hender som til sine brødre, og mener det er rett at andre med sin religion bør få bygge sine moskeer og skjuler seg bak loven om tale, presse og religionsfrihet. Men de er blinde som fariseerne og de skriftlærde på Jesus tid. De var ikke klare over sin egen surdeig de sådde som til slutt syret hele samfunnet. De var med og oppviglet folket og fekk alle med seg som ropte, ”Korsfest” ”Korsfest” Gi oss Barabbas fri som var en røver og morder.
Publisert: 04.04.2002 08:30 Ivar Eftevand, Tynset

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst!
Gud er Gud for begge regimenter, det tror jeg alle er enig i. Men alle er ikke enige i at våre styresmakter skal følge norsk lov? Styresmaktene selv hever seg over den bruksanvisningen (loven) som ble opprettet i Norge i 1814, og som vi så til de grader feirer 17. mai for hvert år. Hvorfor?
Publisert: 02.04.2002 15:18 Generalsekretær Emanuel Valand i KS

Nyere artikler   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Eldre artikler


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker