Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Fredag 18. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Hva lærer vi om Guds skaperakt i Norge?
(Debatt): I Dagen 26. juni behandler Jon Kvalbein temaet "Dyrs død og Guds skapervilje". Kvalbein skriver "At planter er nevnt som føde i 1. Mos 1:29, innebærer intet forbud mot å spise dyr".
Publisert: 29.06.2004 13:17 Lars-Arne Høgetveit

Unions-traktaten
(Debatt): På EU-toppmøtet før jul, ble forslaget til grunnlovs-traktat for EU nedstemt. Spanjolene og polakkene satte seg på bakbenene. De ville ikke gå med på å miste stemmer i Ministerrådet. Forslaget ville gi Tyskland sterk økning i stemmetallet ved innføring av såkalt "dobbel votering". Til en avgjørende flertallsbeslutning trengtes ikke bare flertall blant medlemsstatene,men minst 60% av alle EU-innbyggerne må si ja. Små stater ville tape makt.
Publisert: 26.06.2004 14:02 Johan I. Holm, Rogalandsutvalget mot EU

EU- og de norske folkevalgte?
(Debatt): Hvorfor vil noen av våre folkevalgte på Stortinget gå mot vår Grunnlov og la noen som ikke er valgt av det norske folket styre vårt land?
Publisert: 26.06.2004 13:59 Emanuel Valand, Leder av Norgespartiet.

Folkets evige selvbestemmelsesrett
(Debatt): Enhver historiker vil måtte hevde at folkesuvereniteten var selve grunntanken på Eidsvoll og derfor er første prinsipp i Grunnloven. Folkesuverenitet vil si folkets rett til indre og ytre selvstyre.
Publisert: 24.06.2004 16:00 Lektor Johan I. Holm, Rogalandsutvalget

Kåre Willochs voldsome Israelhat
(Debatt): Kåre Willoch er vanligvis en rasjonell og fornuftig politiker som klarer å balansere mellom fornuft, logikk og følelser. Hans voldsomme angrep på Israel virker derimot totalt irrasjonelt. Kåre Willoch er godt kjent med at muslimske terrorister i løpet av de siste årene har sprengt i luften rundt 1000 sivile jøder, og lemlestet og skadet 10 000 andre. I stedet for å bli målløs over en slik ondskapsfull terror, velger Willoch å kritisere Israel i fordømmende ordelag for å ødelegge 10-20 hus i en grenseby mellom Egypt og Gaza.
Publisert: 17.06.2004 00:02 Jan Simonsen, nestleder Demokratene

Konfrontasjoner
(Debatt): Under presentasjonen av den terrorsprengte Israelske bussen i Bergen oppsto det noen uheldige konfrontasjoner mellom Palestina-venner og vi som mener å være Israel-venner. Dette skyldes at "kranglingen " stort sett foregikk på Palestina-vennenes premisser, mens vi som Israel-venner kanskje bør legge mer vekt på form og noe mindre på innhold.
Publisert: 15.06.2004 12:40 Arne Dahl, Bergen

Gratulerer, Fremskrittspartiet!
(Debatt): Det er ingen menneskerett å håne andre menneskers religiøse tro. Derfor er det gledelig at Fremskrittspartiet nå har snudd og støtter regjeringens forslag om å beholde lovens vern mot blasfemi.
Publisert: 15.06.2004 12:33 Finn Kristian Marthinsen, KrF

Åpent brev til Senterparti-avisen Nationen
(Debatt): Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap viser til lederartikkelen i avisen Nationen den. 28. mai 2004. Her karakteriserer avisen Folkeaksjonen som «Tullball mot EU».
Publisert: 08.06.2004 13:17 Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Åpent brev til Carl I. Hagen om EU.
(Debatt): Som Fremskrittspartiets leder har du gått ut i media og fortalt velgerne at du ikke vil gjøre samme tabbe som du gjorde i forbindelse med siste EU avstemningen, nemlig å erklære Fremskrittspartiet som et JA til EU parti. Du sier også at Fremskrittspartiet ikke vil ta standpunkt, men forholde seg til og respektere resultatet av en folkeavstemning om EU som avgjøres gjennom simpelt flertall.
Publisert: 04.06.2004 18:24 Lars Rønbeck, Arendal

Homoflagg i kristen kyrkje ei skam
(Debatt): Eit flagg som vil markere skammeleg utukt høyrer ingen stad heime i eit kyrkjebygg. Eit kyrkjehus i Den norske kyrkje er tufta på Skrift og vedkjenning i den betydning at det som skjer der ikkje skal bryte med det som er kyrkja si lære. Slik bryt dei biskopar og prestar som forsvarer skammeleg utukt, både Skrifta og vedkjenninga. Difor vil eg takka Per Kørner og Ludvig Nessa for at dei drog opp til Nord-Norge og markerte at kyrkja skal vere eit bedehus, ikkje ei røvarhole der ein reklamerer for å bryta Guds bod.
Publisert: 04.06.2004 16:50 Norvald Yri

Nyere artikler   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Eldre artikler


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker