Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Mandag 21. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Har vi sluttet å tenke selv?
(Debatt): "Er det en slik verden vi vil ha?" spør Eva Joly i sin bok, med referanse til farene ved enkeltes aksept av storkorrupsjonen. I VG 13.07.04 skriver Hans Kringstad om fedre og mødre som mottar millioner i oppreisning etter falske incest-anklager fra den andre forelder. I det svenske tidsskriftet Ord og Bild 4-5, 2002, skriver sosiologen Ingrid Sahlin om psykopatibegrepets "rennesanse", der hun på en forutinntatt og ensidig måte kritiserer begrepet sønder og sammen!
Publisert: 23.07.2004 23:45 Rune Fardal, Landsforng. Psykopat Offre

Den nye norske ideologien: "Anything goes."
(Debatt): Jeg ønsker å gi min dypfølte støtte til de frikirkelige miljøer, som nedlatende kalles "christian right" hos oss og i USA.
Publisert: 22.07.2004 11:06 Helge Løkke, Oslo

Om å arbeide på sin egen undergang
(Debatt): For det folk og det rike som ikke vil tjene deg (Israel), skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Es. 60, 12.
Dette skriftsted fra vår kjære Bibel er i dag i ferd med å gå i oppfyllelse.

Publisert: 22.07.2004 11:03 Trygve Einar Gjerde, Mosterhamn.

Hva gjør vi når terroren blir til virkelighet?
(Debatt): I Jerusalem 2002 ble buss nr 32 sprengt i filler,19 jøder ble drept og mange hardt skadet og merket for livet. Det var en arabisk selvmordsterrorist som utførte udåden.
Publisert: 22.07.2004 11:01 Øyvind Evensen

Haag og tryggingsgjerdet
(Debatt): Domstolen i Haag (ICJ) har fatta ei avgjerd om at tryggingsgjerdet, som er under bygging av Israel, er i strid med folkeretten. Denne avgjerda går såleis imot dommen frå israelsk høgsterett som stadfestar legaliteten åt gjerdet.
Publisert: 21.07.2004 10:12 Lars Edvart Larsen, Sveio

Islam
(Debatt): Det tragiske ved en del kristne menigheter sine angrep mot Islam er at hvis Enevald Flåten og andre av hans meningsfeller ser nærmere på islam og muslimer, og for et øyeblikk legger vekk retorikk og politiske gimmicker vil de se at i viktige moralske spørsmål er islam og kristendom nære allierte, og burde kunne arbeide sammen for et mer moralsk og bedre samfunn.
Publisert: 19.07.2004 11:12 Mohammad S. Sultan

Carl I. Hagen – en modig og tålmodig mann
(Debatt): Som eneste politiker hittil i dette landet tør Carl I. Hagen å advare folk mot islam - den absolutt farligste religionen som finnes i verden i dag. Det vil få en fatal virkning at ikke flere politikere gjør som ham og sloss like hardt mot dette uhyggelige politisk orienterte religiøse regimet som mer og mer ulykksalig blir akseptert blant befolkningen. Kristelig Folkeparti skulle - etter navnet de bærer - vært de fremste i bekjempelsen mot disse onde kreftene, men de er likegyldige og naive - ja til og med blir islam forsvart og tatt inn i varmen av enkelte i partiet.
Publisert: 17.07.2004 20:36 Synnøve M. Karoliussen, Drammen

Billegare alkohol
(Debatt): Så er det kome framlegg om billegare alkohol igjen. Dette er ein forbruksartikkel som må gjerast så billeg som råd er. Denne gongen er det Høgre sin programkomite som vil feste kravet om ein pris på alkohol som svarer til svensk nivå når det gjeld avgift. Og grunngjevinga er den same som ein har høyrt så mange gonger tidlegare, det er grensehandelen og smuglinga det må gjerast noko med. På TV-skjermen les ein at det var venta støtte frå Ap og Frp.
Publisert: 14.07.2004 12:01 Osvald Nordhaug, Langevåg

Skyt først og spør etterpå
(Debatt): Israel har blitt beskyldt for å skyte først og spørre etterpå. Nå kan det se ut som enkelte journalister, som i stor grad er kritiske til Israels metoder, i alle fall har sans for denne taktikken.
Publisert: 12.07.2004 12:06 Jan-Olav Arnegård

Når vi oppdager hverandre
(Debatt): En rekke nye menigheter har blitt etablert de siste ti årene, og vi takker Gud for hvert et initiativ som blir gjort for å nå nye mennesker. Allikevel må de nye menighetene innse sin egen slektskap med de menigheter og samfunn som har vært i lange tider. Hva hadde de nye karismatiske menighetene vært uten pinsebevegelsen? Det var de første pinsevennene som kjempet og ble utskjelt for åpenbaringen om dåpen i den Hellige Ånd, og Åndens gaver. Men hva skulle pinsevennene i Norge gjort uten metodisten Barratt og uten baptistene som betalte en høy pris for åpenbaringen om den troendes dåp? Baptistene i sin tur sprang ut fra Luthers reformatoriske vekkelsesbevegelse.
Publisert: 07.07.2004 00:41 Pastor i Levende Ord, Enevald Flåten

Nyere artikler   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Eldre artikler


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker