Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Mandag 21. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og læreJØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Biskop mot sokneprest i dansk homostrid

(Debatt): Homoseksualitet er en vederstyggelighet!
Det brygger opp til ny homostrid i Danmark. Med stort flertall har Folketinget åpnet for vigsel i den danske folkekirke der likekjønnede kan vies med kirkens godkjennelse og velsignelse!

I Norge utnyttes dette maksimalt av Åpen kirkegruppe. For en uke siden avsluttet en gruppe på tre prester, med prest i Sør-Varanger,Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen som leder, en underskriftskampanje for vigsel av likekjønnede par i Dnk.En motgruppe ledet av prest Øivind Benestad sa nei til en slik vigselsordning i Dnk. Ca.3000 stemte som Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen ønsket, mens ca.5000 stemte slik Øivind Benestad ønsket. Hele tiden har Åpen kirkegruppe brukt vedtaket i Danmark for alt det er verd, der en ikke ønsker at "Norge blir en sinke i utviklingen".

Så kommer neste kapitel i dansk folkekirke: Sokneprest i Tersløse, Frederik Berggren Smidt som er i mot at prester skal kunne vie homoseksuelle, har gitt uttrykk for dette. Dette har så ført til at han er kalt inn til biskopen i Roskilde bispedømme, Peter Fischer-Møller, til såkalt tjenestelig samtale. Dette stod å lese i Kristeligt Dagblad, København, i går 29.6. Ingen av partene ønsket å uttale seg om saken i løpet av dagen.

Hva er så den direkte bakgrunnen for biskopens innkallelse av soknepresten til en tjenestelig samtale? Jo,soknepresten har sagt: "Homoseksualitet er en vederstyggelighet . Og det bringer Gud i sorg,at homoseksuelle nu kan blive viet i folkekirken".

Hva er det soknepresten mener når han sier at homoseksualitet er en vederstyggelighet? Kjernebegrepet her er "vederstyggelighet".Jeg er sikker på at svært mange nordmenn ikke vet hva ordet betyr, og i hvilke sammenheng det står i når vi åpner Bibelen.

Et forsøk på oversettelsesarbeid ville bli: vederstyggelighet = styggedom,fælt.

La oss sette det inn i en kjent tekst fra Jesus disputt med de pengekjære fariseerne i Luk,16,14-18.Her sier Jesus noe verdifull om denne vederstyggelighet i vers 15: " Og han sa til dem: Dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres.For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne". Samlebegrepet styggedom=vederstyggelighet gjelder alt det som er i mot Guds vilje, fra pengebegjær til mord,fra tyveri til homofil praksis. Det denne soknepresten har gjort er å poentere at homoseksualitet strider mot Guds ord! Og så skal dette påtales av en biskop! Ufattelig! At de vanlige folkekirkens medlemmer ikke forstår sammenhengen i de to syn som kommer til uttrykk i Danmark og i Norge, skyldes nok først og sist holdningen til Guds evige ord! Vår tids avvikere fra Bibelens ord, mener å ha rett til å tolke inn at øverst på kristen lære står:KJÆRLIGHETEN! Får en dunket lenge nok inn: love,love,love… så er det fritt frem for homofil praksis, for størst av alt er KJÆRLIGHETEN!

Da må selv Guds klare avvisning av den menneskekonstruerte "kjærlighet" vike. Bort med det 6. bud! Bort med Jesus ord om det livslange ekteskap mellom en mann og en kvinne! Vi er da moderne kristne!! Siste avsnitt i kampen, selve hovedkampen om kristen etikk er i full gang i Danmark. Og den har lenge vært forberedt i Norge!Nå gjelder det å stå sammen fra Nina Karin Monsen, Øivind Benestad og mange med dem. Den første striden står i Strasbourg, der det blir en grenseoppgang på det juridiske område, om den forfalskede ekteskapsloven fra 2009 blir avvist. Det er mye å be vår himmelske Far om i våre daglige bønner!

Jan Pedersen, Søgne
01.07.2012 11:27

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker