Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Lørdag 19. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og læreJØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Omkjæringsforbud et jødeovergrep

(Debatt): Stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet gir seg ikke i sitt korstog mot jødene. Hun begynte denne debatten i Dagbladet med at praksisen med rituell omskjæring av gutter må forbys på samme måte som omskjæring av jenter.

Så fortsetter hun i Dagen 21.12. med en lengre artikkel med overskriften "Omskjæring er overgrep uansett". Derved har hun også sagt : jøder i Norge får ikke lov å praktisere sin religion. Det er dette som er hovedsaken!

Så kan hun komme med alle de humanistiske grunner hun bare orker: Enkeltindividets rettsvern og religionsfrihet går da foran religiøst begrunnet omskjæring av mindreårige gutter. Da vil hun kunne finne dekning for at dette ikke er å vise respekt for en annens kropp. Og selvsagt vil hun få stor oppslutning for dette synet i et samfunn som mangler respekt for andres religion. Og når så religionen er knyttet til jødene, da kan en på forhånd være sikker på at mange støtter henne.
Har det ennå ikke gått opp for Jenny Klinge og hennes "trosfeller" at andres religion er basert på noe ganske annet enn vår individbaserte religionsforståelse? Omskjæringspåbudet er en kollektiv trosbekjennelse i et folk som kollektivt holder dette for sant. Så kan vi like eller mislike dette, men for det jødiske folk er dette mer enn en omskjærelse. Det er et synlig paktstegn på at dette folket tilhører Gud på en spesiell måte. Og selvsagt må Klinge og Co ta avstand fra dette med alle de argumenter som kan brukes. La meg imøtegå noen av disse menneskelig sett "logiske" argumenter. 1. Det er ingen prinsippiell forskjell på omskjæring av jenter(som er forbudt) og gutter, enn at realitetene er så store at det første er straffbart. Å kjønnslemleste en pike er straffbart. Mener Klinge og Co at for prinsippets skyld skal omskjæring av forhuden også være gjenstand for straff, fordi en skal følge "et prinsipp"?

2.Hygienereglene som Klinge viser til, ved å påstå et vann og såpe ordner det hele., og at i dette kan det ligge en fordekt insinuasjon at det store flertall (!) av norske menn er uhygieniske, det holder ikke. Vil hun godta at det ligger dokumentert viten om omskjærelsens hygiene utover bruk av såpe og vann? Statistisk viser det seg at kvinner som er gift med menn som praktiserer omskjærelse (jøder og muslimer),der er hyppigheten av livmorhalskreft liten i forhold til hos andre kvinner. Allerede i 1949 oppdaget gynekologer ved Mayoklinikken i USA at det fantes ikke eneste jødisk kvinne med livmorhalskreft av 568 pasienter. Statistisk skulle 40 kvinner hatt denne krefttypen.Og ved en stor undersøkelse av 86214 kvinner i Boston så tidlig som i 1954 forekom livmorhalskreft hos ikke-jødiske kvinner åtte og en halv gang så ofte som hos jødinner.
Medisinske forskere er i dag enige om at dette fenomen er resultatet av den gamle jødiske skikk:omskjærelsen av menn.Dette påla Gud dem å gjøre for 4000 år siden!

Rent medisinsk synes det også å være en grunn til at denne pålagte omskjærelse skulle utføres den 8. dag i en gutts liv:
Amerikansk medisinsk forskning påpekte at nyfødte lett kan få blødninger mellom annen og femte levedag.Dette kan få svære konsekvenser med blodtap og døden til følge.En fant at koaguleringsstoffet,K-vitaminet- ikke produseres i normal mengde før femte til syvende levedag. Da kan en trygt omskjære på den åttende dag!!Dette ble gjort med Isak og med Jesus. Et annet stoff som også har betydning for blodet i den første levetid,er prothrombin.Den tredje levedagen er det bare 30 % av det normale. Foretar man kirurgiske inngrep i denne tiden, risikerer en alvorlig blødninger.Men så stiger det, og den åttende dagen er det høyere enn normalt, 110%. Dette er det høyeste prothrombin et menneske har i hele livet!!

Så til min konklusjon, Jenny Klinge: Vi må og skal være opptatt av samfunnsspørsmål. Også religiøse. Og vi har etter min mening plikt til å være ydmyk overfor andre religionssamfunns riter og tradisjoner. Men å forby religiøs praksis bør bare skje når det er påviselige skader, som f.eks. kjønnslemlestelse av jenter.Dette blir som kjent praktisert i visse islamske miljøer utenfor Norge. Etter min viten er det mange grunner som taler for at rituell omskjærelse av gutter som er 8 dager gamle, er langt bedre dokumentert, enn det motsatte.

Og så til slutt: Abraham valgte ikke omskjærelsesdagen, den åttende levedagen, ut fra mange hundre års eksperimentering. Han var ikke omskåret. Nei, det var Han som også hadde skapt K-vitaminet, som sa at dette skulle være et paktstegn, et symbol. Denne Guds befaling skulle også peke frem til Jesus Kristus (Han som ble omskåret 8 dager etter l.juledag).For oss som kristne blir denne omskjærelsen av jødegutten Jesus, gitt et nytt innhold slik vi leser det i Kol.2,11.
Men da er vi inne på på vårt religionsområde. Det kunne være gjenstand for en ny artikkel. Foreløpig vet vi medisinsk ,at kreft på mannlig kjønnsorgan hos jøder nesten ikke forekommmer, og likeledes er hyppigheten av livmorhalskreft hos jødiske kvinner liten i forhold til hos andre kvinner.

Men det er en måte å få slutt på omskjærelsen av gutter på, og det er ved en lov i Stortinget. Men da har Jenny Klinge og de som støtter henne fra Senterpartiet og eventuelt andre partier, sagt i klartekst: vi vil ikke ha jøder i Norge. Det er nemlig dette hele debatten dreier seg om!

Jan Pedersen, Søgne
18.06.2012 15:15

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker