Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Torsdag 24. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og læreJØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Skal derfra komme igjen

(Debatt): Ikke til FN og New York, men til verdenshovedstaden Jerusalem.
Den verdensvide kristne kirke har nå bekjent i snart 2000 år, at Jesus Kristus som nå sitter på statsministerplassen i Guds himmel (bosted), skal komme tilbake derfra til vår verden (menneskeverdenen), FOR Å DØMME LEVENDE OG DØDE! I dette ligger også fortsettelsen: Jesu rike vil komme med velsignelse til folkene! Konkret er det sagt at Jesus skal styre verden fra sin egen hovedstad: Jerusalem!

Alt menneskelig strev og slit med å skape en ny verden har mislykkes, fordi vi er avsporet, syndige, onde. Bare EN kan rette opp igjen dette: Jesus Messias! Og Guds ord forkynner at dette fredsarbeidet skal Kongenes Konge lede fra Davidsbyen: Jerusalem!

Det hviler en ironiens skrift over FN bygningen, for alle dem som fornekter Jesus. Her har verdenssamfunnet sagt ja til det som en gang skal skje, når Kongen Jesus er tilbake: "DE SKAL SMI SINE SVERD OM TIL HAKKER OG SINE SPYD TIL VINGÅRDSKNIVER. ET FOLK SKAL IKKE LENGER LØFTE SVERD MOT ET ANNET, OG DE SKAL IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG."(Es.4,4) Denne organisasjonen-FN-tror den kan bringe fred gjennom humanisme, ut fra den tro at mennesket selv er i stand til å til å gjøre slutt på alle konflikter og kriger. Det er vel egentlig verdens største SELVBEDRAG! Tenk aldri å lære av menneskehetens historie!

Tenk om verdens folk hadde satt seg ned i ærlighet og fått med seg Guds tale om dette. Gud sier at verdensfreden kan ikke gjennomføres fra New York! Det kan bare skje fra Jerusalem! Og at dette bare skjer når Jerusalem når sitt guddommelige mål og Jerusalems Konge, Messias Jesus, er vendt tilbake for å overta all makt og herrevelde. Da skal freden bryte ut!!

Vi forstår alle den smerte det er i verden nå. Verden ligger i det onde, sier apostelen Johannes.Vi forstår alle de humanistiske anstrengelser for å lindre sorg og smerte, krig og ondskap, som vi setter i gang. Men det er bare EN som kan hjelpe fullt ut: det er Han vi bekjenner skal komme igjen. Han skal ordne opp,dømme levende og døde, skape et fredsrike som er grunnet på Hans vilje (som er god).

Ja, selv FN-bygningen forkynner dette. Men menneskehjertene vil ikke bøye seg for denne fredsfyrsten som snart skal innta Jerusalem. Da skal ingen lenger læres opp i å føre krig mot hverandre. Da skal de verdifulle fostrene få leve,da skal det gode forholdet mellom mann og hustru gjenopprettes,da skal ingen hindre budskapet om at Jesus er Herre og Frelser blir nektet i skoleopplæringen,da skal ingen barn bli sviktet av voksne som ikke vil være foreldre, der vil ikke være surrogatibarn OSV., for Herren Jesus styrer med sin rettferdige lov i en kjærlighet som vi bare aner i dag!

Men før alt dette skjer vil motstanden mot Jesus tilta i verden, hans eget folk, jødene, blir utsatt for mer forfølgelse og kristne vil oppleve det samme. Men en dag skjer det som FN bygningen står med budskap om:"En dag skal et folk ikke lenger løfte sverd mot et annet…" Men inntil så skjer, skal den kristne kirke fortsette å bekjenne håpets budskap:
"SKAL DERFRA KOMME IGJEN!"

Jan Pedersen, Søgne
13.06.2012 23:46

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Bomber, tuneller og terrorangrep
 • 500 skandinaver til påskegudstjeneste i Gravhaven
 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem