Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Fredag 25. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Foreldre må få velge mer tid med barna

(Kronikk): For Senterpartiet er et rimelig og brukertilpasset barnehagetilbud til alle som ønsker det, et hovedmål i familiepolitikken. Derfor går vi inn for å øke takten i barnehageutbyggingen ytterligere de kommende årene. Barnehagene er viktige fordi de bidrar til å gi barn en god og trygg barndom, fylt med lek, læring og omsorg. Samtidig gjør barnehagen det mulig for småbarnsforeldre, både mor og far, å fortsette i yrkeslivet etter at de har fått barn.

Barnehagen kan likevel aldri erstatte familien som den viktigste rammen for barns oppvekst. Hovedansvaret for barnas utvikling og tilpassing til samfunnet vil alltid ligge hos foreldrene.

Alle foreldre vil det beste for barna sine, men alle er ikke i samme situasjon og alle prioriterer heller ikke likt. Mens mange foreldre ser seg best tjent med å velge barnehage som tilsynsordning for barna sine, velger andre å være hjemme med barna. For svært mange er det dessuten ikke snakk om noe enten eller. Ofte velger foreldre, helt eller delvis, å tre ut av arbeidslivet for en periode mens barna er små, mens de senere heller ønsker å benytte seg av en barnehageplass. Senterpartiet tar høyde for dette i sin familiepolitikk. Vi respekterer foreldrenes valg og ønsker å legge til rette for ulike tilsynsordninger basert på barnefamilienes prioriteringer.

Kontantstøtten er en ordning som har gjort det mulig for flere å være hjemme med barna mens de er små. Kontantstøtten har stor tilslutning, særlig blant yngre mennesker, og selv med et fullt utbygd barnehagetilbud viser undersøkelser at mange småbarnsforeldre vil fortsette å bruke kontantstøtten. Det viser at foreldre selv ønsker å bestemme hva som er best for seg og sine barn, og det viser at foreldre er opptatt av å ha mer tid sammen med barna. Det er signaler Senterpartiet tar på alvor.

Kontantstøtten er populær blant småbarnsforeldre, men er også en ordning som har skapt debatt og engasjement. Noen hevder at det er kvinnefiendtlig og negativt for likestillingen at mange tar ut kontantstøtten og slik får mer tid med barna. Det er god Senterparti-politikk å gi foreldre og barn mer tid sammen. Men vi ønsker debatten om ordningen velkommen. Vi er tilhengere av en kontinuerlig evaluering, både av kontantstøtten og av familiepolitikken som sådan, for å se hvordan vi på best mulig måte kan bedre småbarnsforeldres situasjon.

Senterpartiets kontantstøttemodell innebærer en endring av dagens ordning ved at vi ønsker å målrette støtten nettopp mot de foreldrene som ønsker å ha mer tid sammen med barna. Det medfører at kontantstøtten ikke skal være knyttet til bruk eller ikke bruk av barnehage, slik som i dag, men at vi heller ønsker en ordning der kontantstøtten forbeholdes de foreldrene som helt eller delvis vil være hjemme med ett- og toåringene sine. Pengene man sparer med en slik ordning, ønsker vi å bruke til å nå full barnehagedekning, slik at også de som i dag mangler barnehageplass kan få en reell valgmulighet, og til nye tiltak som kan frigjøre mer tid til samvær mellom barn og foreldre.

Skal vi nå målet om reell valgfrihet, må alle som ønsker det få barnehageplass til sine barn, og de foreldrene som selv ønsker å ha omsorgen for barna sine de første årene, må ha rett til kontantstøtte. Senterpartiet vil i tillegg arbeide for en rekke løsninger som frigjør mer tid til samvær i familiene. Senterpartiet ser det som spesielt viktig å legge til rette for at flere fedre tar aktivt del i barnas hverdag. Derfor ønsker vi å utvide farspermisjonen gjennom å forlenge den totale permisjonstida og basere lønnskompensasjonen på fars egen opptjening. Dessuten ønsker vi å gi rett til ulønnet omsorgspermisjon fram til barnet er 3 år, rett til forlenget og ulønnet ferie/permisjon for småbarnsforeldre samt å videreutvikle tidskontoordningen, slik at folk i perioder av sitt yrkesaktive liv kan velge å jobbe mindre for å fylle omsorgsoppgaver i hjemmet.

Mange småbarnsforeldre opplever at tiden ikke strekker til, og at de ikke får mulighet til å være så mye sammen med barna sine som de skulle ønske. Dette er en utfordring som vi politikere må ta på alvor. Det er en god investering å legge til rette for at foreldrene kan få velge å selv stå for den daglige omsorgen for barna sine. Derfor vil Senterpartiet kjempe for å opprettholde kontantstøtten til de som velger å være hjemme med små barn.

Sp-leder Åslaug Haga
20.02.2005 11:24

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Hamas og Fatah enige om sammenslåing
 • LO-Gerd gråt da hun sa hun ville anbefalt seg selv abort.
 • Israel og USA uenige om Ukraina
 • 500 skandinaver til påskegudstjeneste i Gravhaven
 • Den messiastroende jøden Daniel Carmel for første gang i Norge
 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik