Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Lørdag 19. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Ideologi og kjernevelgere

KrF har måttet tåle dårlige meningsmålinger denne vinteren, og spørsmål omkring hvorvidt Norge fortsatt trenger partiet, har uvegerlig dukket opp. Det har også blitt stilt spørsmålstegn ved hvor bredt partiet skal søke å favne, og om vi ikke må lære oss å ta bedre vare på våre kjernesaker og kjernevelgere.

Jeg har den bønn til de norske velgerne at de aldri må overlate hele den politiske scenen til de partier hvis ideologier bygger på økonomiske teorier. Norge trenger et kristendemokratisk parti og den kristendemokratiske ideologien mer enn noensinne nå ved inngangen til det 21.århundre. Denne ideologien bygger på tre grunnleggende verdier fra vår umistelige kristne kulturarv, nemlig menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Norge og verden trenger politikere som bygger sin tenkning og sine valg på disse verdiene.

Jeg mener det har vært riktig av KrF å være ideologisk bevisste, og ved det kunne nå nye velgergrupper. Dessuten er en gjennomtenkt ideologi et redskap vi trenger for på best mulig måte å kunne grunngi våre standpunkter. Uansett må vi vokte oss vel for å bli så allmenne at vi støter såkalte kjernevelgere fra oss.

Den kristendemokratiske ideologien må i Norge få en utforming og gis et innhold som tar vare på den samfunnsmessige arven fra den lavkirkelige bevegelsen. Dette er viktig både fordi disse miljøene alltid har utgjort grasroten i KrF, og fordi det er gode og verdifulle saker disse miljøene tradisjonelt har kjempet for. En restriktiv alkoholpolitikk, en skole som videreformidler vår kristne kulturarv, og et usvikelig Israels-vennskap, er eksempler på slike saker.

Jeg er overbevist om at et ideologisk bevisst KrF som samtidig ikke mister kjernesaker som dette av syne, fortsatt vil kunne spille en avgjørende rolle på den norske politiske scenen.

Ola Johan Settem,
leder for KrFUs studentlag i Bergen

Ola Johan Settem, KRFU, Bergen
20.05.2003 22:15

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker