Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Lørdag 19. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Ekteskapsloven krenker fremdeles

Ekteskapsloven blir ikke prøvet for retten! Så synes siste rest av retten til å få prøvet en lov for domstolen å være borte.

I forrige uke kom meldingen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om likebehandlings-saken av ektepar i forhold til partnere (som fikk rett til å velge om de ville inn i den nye loven av 1.1.2009 eller stå i partnerskapsloven) ble avslått. En dommer, dansken Per Lorentzen har alene (sikkert etter vedtektene) bestemt at saken avvises, og at den ikke skal behandles.

Filosof Nina Karin Monsen som sammen med sin nå avdøde mann, jussprofessor Helge Johan Thue, var pådrivere i saken, og fikk med seg 542 ektepar som klaget inn saken 23.12.2010. De har nå fått svar som at saken ikke tas opp!

EN dommer sier: Saken skal ikke tas opp! Ingen begrunnelse! Det er som et ekko fra norske rettsinstanser som heller ikke lot noen prøve Stortingsloven forskjellsbehandling i det nye «ekteskapet».

Noen dager før loven trådte i kraft 1.1.2009 skrev min kone og jeg til Justisdepartementet, der vi uttrykte at vi følte oss krenket ved at vi ble ført inn i et nytt «ekteskap» rent juridisk. Vi ville ha den samme juridiske rett til å stå i den ektepakt som gjalt da vi ble viet i 1957, slik de ble innrømmet som stod i partnerskapslovens juss, og så kunne velge om å gå inn i den nye ekteskapsloven.
Vi ville ikke inn i den nye ekteskapsloven.
Svaret fra departementet var at denne retten hadde vi ikke.

Slik min rettsoppfattelse er, så skal ingen ny lov ha tilbakevirkende kraft på den avtale som er inngått. Min ekteskapspakt hadde det HOVEDGRUNNLAG at det gjalt ekteskap mellom en kvinne og en mann. Den nye bestemmelse at en likestilte «ekteskap» mellom en kvinne og en mann med to personer av samme kjønn. Det var en krenkelse.

Det betyr at det i dag er mer som krenker: At rettsgrunnlaget for de avtaler en inngikk er ikke gyldige, og at domstolene ikke vil prøve om dette er brudd på menneskerettighetene. For meg virker det som at de politiske avgjørelser som blir tatt i Norge, har god støtte i Strasbourg. Krenkelsen mot meg ligger i at en ved å ikke ta dette opp som en sak, også har fratatt meg retten til å tape en sak!!

Hva med ekteskapets gyldighet i dag?
Parallelt med denne menneskerettighetssaken, har det pågått en debatt om den kristne ekteskapsforståelsen sett i lys av loven av 1.1.2009. Og her er det meget som er blandet sammen, fordi forståelsen er så ulikt begrunnet.

Det er et gammelt ord som sier:«Skomaker bli ved din lest». Jeg er fristet til å si:«Teologer bør ikke behandle andres lest».

Det gjelder først og fremst norsk lovgivning. Stortinget ga en ulov som gjelder for alle som inngår ekteskap. Jeg har kalt den for den forfalskede ekteskapslov. Teologen Karl Johan Halleråker som forsøker å få loven «på plass i sin lest», ved å henvise til premissene for loven, at Dnk skal kunne fortsette sin «tokjønnede» liturgi.

Men presmisser er da ingen lov, Halleråker!
Det Stortingsflertaller har bestemt er at i Norge har vi en ekteskapslov, som alle som blir ekteviet automatisk må følge. De er satt inn i en lov for likekjønnede og ulikekljønnede «ektepar». Vi kan like det eller mislike det. Men LOVEN er klar.

Selv mindretalls forkjemperne mot loven, som Knut Arild Hareide, må registreres inn i denne loven, inn i ekteskapsregisteret etter loven av 1.1.2009. Dersom han og andre kristne ikke benytter seg av det som har vært foreslått: inngå en privatrettslig ekteskapsavtale som blir tinglyst, og ved synlig å proklamere dette kristne ekteskap av en menighet som ikke er bundet til Statens vigselsforståelse/vigselsrett.

Slik det er i dag er jo vigselsretten i kirken bundet til å registrere ekteparene inn i den forfalskede ekteskaps lov og dets register.

Det er dette vi har kjempet imot siden 2007 og gjennom hele saksbehandlingen i Stortinget i juni 2008, fra 1.1.2009 da en ikke fikk beholde sin ektepakt slik den ble inngått (for meg i 1957). Og nå er ved en slags ende : EN dommer i Strasbourg avgjør at saken er avvist!

Hvordan Halleråker eller andre tolker inn «Den kristelige» forstålse av ekteskapet, forandrer jo ikke den loven som likestiller de likekjønnede og de ulikekjønnede parene i den nye «ekteskaps»-loven.

Jan Pedersen
19.07.2012 02:18

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Når fred er ei det beste
 • Boikottaksjon – et fredshemmende tiltak
 • Legers reservasjonsrett
 • Retten til liv
 • Flertallsbispene splitter Folkekirken

 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting
 • Pollard kan være fri om to uker