Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Onsdag 23. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Debatt på Bildøy: Oppgjør om landløftene


Teologene Hans Morten Haugen og Jens Olav Mæland hevder en lære om at Bibelens landløfter ikke lenger gjelder som konkrete løfter om land, og bruker dette til å tale palestinernes sak. – Erstatningsteologisk vranglære, mener Dag Øyvind Juliussen fra IKAJ og tidligere Dagen-redaktør Odd Sverre Hove.

Det har lenge vært kjent at kirkelige Palestina-arabiske aktører i Midtøsten kjemper en teologisk kamp for at kristenheten i Vesten skal underkjenne Israels rett til områdene der landet deres ligger.

Blant de fremste talerørene for det de kaller palestinsk frigjøringsteologi er organisasjonen Sabeel, grunnlagt av Naim Ateek, som tidligere har vedkjent seg overfor Norge I DAG at hans virke kan omtales som en ”teologisk intifada” mot Israel. Sabeel har en norsk støtteorganisasjon, og lederen for Sabeels Venner i Norge, Hans Morten Haugen, deltok i debatt om gyldigheten av Bibelens landløfter torsdag kveld under Norge I DAG sin generalforsamling på Bildøy.

Erstatningsteologi?
Læren om at løftene til jødefolket ikke lenger er gyldige etter Jesu komme, fordi menigheten har erstattet deres plass som mottakere av løftene, omtales gjerne som erstatningsteologi. Men Haugen ønsker ikke å bruke dette begrepet om sitt syn.

- Oppfyllelsesteologi er et bedre ord, fordi landløftene er oppfylt i Jesus. Gud hadde en mye større plan enn det som kunne knyttes til et lite landområde, nemlig en universell frelsesplan. Alle som er i Kristus er nå Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet, sa Haugen.

Han mente at Jesus advarer mot en ”territoriell forståelse” av landløftene. - Frelseshistorisk er landløftene et tegn på Guds trofasthet mot sitt folk. Men da Jesus kom, hadde oppfyllelsen skjedd slik det var profetert. Jesus sier at vi ikke lenger skal tenke på hellige steder for frelsens del.

- Dypt krenket av ”Naqba”
Haugen fikk selskap i debatten av meningsfelle og prest Jens Olav Mæland. - To folk er dypt såret i sitt indre. Det ene på grunn av Holocaust, som var en fryktelig udåd, og det andre på grunn av Naqba, sa Mæland.

Naqba er som kjent uttrykket Palestina-araberne bruker om opprettelsen av staten Israel.

- Halve den palestina-arabiske befolkningen ble fordrevet fra sine hjem, de ble fordrevet fra over 400 landsbyer, hevdet Mæland.

- Det ene folket, jødene, er febrilsk opptatt av sikkerhet. De har en knusende våpenmakt som de bruker for å sikre seg en slags sikkerhet, men de er likevel ikke trygge på grunn av situasjonen som har oppstått. Det andre folket er opptatt av sin verdighet, for de er dypt krenket, og de har ingen våpenmakt, fortsatte han.

- Veien fremover slik den nå går, er ødeleggende for begge parter. Det må skje noe på begge hold hvis de ikke skal havne i en forferdelig katastrofe. - Den kristne palestinske kirken har aldri forsvart vold, og de har nå kommet opp med en ny visjon med ikkevold i bunnen.

Bekreftelsesteologi
- Tanken om at menigheten hadde erstattet jødene som Guds folk oppsto innen kirken på 400-tallet. Det springende punktet diskusjonen er om det er erstatningsteologien eller bekreftelsesteologien som er riktig, sa teolog Odd Sverre Hove.

Han mente at Haugens ønske om å endre begrepet er egnet til å skape forvirring.

- Jesus uttrykker sin ”oppfyllelsesteologi” når Han sier i Bergprekenen at Han ikke kom for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle dem. Den normale måten å forstå dette på er at Jesus kom for å sette i verk resten, slik at alt kan bli oppfylt. Utsagnet gjelder hele Det gamle testamentet. Der finnes det over 40 landløfter, og de inneholder mye som er vanskelig å omtolke til å skulle gjelde menigheten.

Han bemerket at Mæland fokuserte mye på politikk fremfor teologi, og kritiserte det bibelske grunnlaget for erstatningsteologien.

- Det er som om man står med krydderbøssen og krydrer og krydrer tekstene for å få dem til å passe med sin forståelse.

- Forsvarskrig tillatt
Mæland spurte Hove om han mente at landløftet i 1. Mosebok 15 skal bli oppfylt, og siterte at landet skal strekke seg ”fra Nilen til Eufrat”. Han hevdet at Hove i så fall legitimerte voldsbruk og militær makt, og politiserte evangeliet.

Selv mener han at teksten ikke kan tolkes som et bokstavelig landløfte. Hove svarte at teksten ikke sier ”Nilen”, men ”Egyptens bekk”, og at han tror dette refererer til et sted i Sinaiørkenen.

- Naturligvis er dette et landløfte, og jeg tror at akkurat dette løftet har blitt oppfylt allerede, i en kort periode under Kong Davids innflytelsestid, sa han. - Kriger og erobringer må måles etter helt andre normer enn disse bibelstedene, nemlig etter krigens etiske normer. Bibelhistorien satte selv punktum for ”læren om Herrens kriger” på et tidlig tidspunkt. Det Israel i dag har rett til å gjøre, er å føre forsvarskriger, slo Hove fast.

- Hjemmestrikket teologi
Dag Øyvind Juliussen fra den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, argumenterte for at Israel og det jødiske folket fortsatt har en plass i Guds frelseshistoriske plan, og at løftene ikke er opphevet eller forandret.

- Gud har innstiftet en forbindelse mellom landet og folket, og den forbindelsen kom ikke Jesus for å oppheve, men for å oppfylle, sa Juliussen. - Dere erkjenner at jødene er Guds folk, men vil samtidig ikke være med på at Han har gitt dem løfter om landet. Dette er en type ”klipp-og-lim-teologi” som jeg forbinder med liberalteologi. Det er hjemmestrikket bibellære, sa han til motdebattantene.

Bildetekst: Debatten om erstatningsteologi og landløftene fikk fram tydelige motsetninger mellom deltakerne. Fra venstre Hans Morten Haugen, Lars Olav Mæland, debattleder Bjarte Ystebø, Dag Øyvind Juliussen og Odd Sverre Hove.

Tekst og foto: Tor-Bjørn Nordgaard
18.06.2012 14:37

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • 500 skandinaver til påskegudstjeneste i Gravhaven
 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik
 • Pedersen med kampskrift mot abort
 • – Viktig å jobbe imot konflikter og for fred i verden
 • 2000 år gamle steinkister funnet i Jerusalem
 • Unison satsing på menighetsplanting