VISJON NORGE
TOPP BANNER, sort: NORGE IDAG
 

Mandag 24. okt.

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


TORPS BLOGG kabb.no visjonnorge.com BØNN FOR ALLE Bønn for Norge israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
KULTURAVISA
World Mission SARONS DAL, KLIKK FOR INFO.

Står opp for kristne verdier


Fremskrittspartikvinnen Sylvi Listhaug mener venstresiden driver avkristning av landet, og at dette må stoppes. Hun støtter Israel, hun vil reversere ekteskapsloven og hun håper hennes eget parti vil endre standpunkt i dødshjelpsaken.

31-åringen fra Ørskog på Sunnmøre er byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, og sentralstyremedlem i FrP. Hun er utdannet lærer, gift og har en datter på ett år.

– Jeg er konservativ i verdispørsmål, men liberalist når det gjelder økonomisk politikk, sier hun som beskrivelse av sitt ideologiske grunnlag.

Listhaug forteller at en kristen barnetro har fulgt henne gjennom hele livet, og at standpunktene hun har inntatt i verdispørsmål har en klar sammenheng med troen hennes.

– I FPU var jeg alltid en av de konservative når verdispørsmål ble diskutert. De er jo veldig liberale, så jeg har blitt litt mobbet der, fleiper hun.

– Personlig frihet

– Hvorfor havnet du i «høyre- enden» av den politiske skalaen i Norge, og ikke på venstresiden?

– Fordi jeg ønsker at folk skal ha mer personlig frihet. Jeg synes politikerne blander seg altfor mye inn i livene til folk. Jeg har ikke sansen for at man ser på innbyggerne som noen stakkarer som ikke evner å ta valg. Vi tar jo valg hele tiden alle sammen, på alle mulige måter. Jeg har rett og slett ikke noen overveldende tro på at det offentlige kan løse alle oppgaver. Jeg tror det er sunt at det offentlige får konkurranse og at brukerne tjener på det, derfor er venstresiden langt unna for meg, sier Listhaug, som mener barnehagepolitikken er et godt eksempel på venstresidens manglende vilje til å gi folk valgfrihet.

– Regjeringen gjør hva de kan for å ta ansvaret for barn og familie bort fra foreldrene, ved at de vil ha alle inn i ”barnehagekvernen”. Jeg har alltid hatt den oppfatning at om jeg velger å sette barn til verden, skal det også være meg som har ansvaret for å ta meg av dem. Vi har nå vært så heldige å finne en god dagmamma, slik at ikke min datter trenger å gå i barnehage før hun kan snakke, forteller Listhaug.

– Dessuten er det min mening at venstresiden har sørget for å avkristne landet vårt. Skolen var for eksempel noe helt annet da jeg vokste opp. Vi lærte kristne sanger og fikk opplæring i kristendom, noe som har fått betydning for min videre utvikling. Nå skal alt være så nøytralt, men jeg mener man har gått av å få med seg litt ballast.

Israel

Da Sylvi Listhaug studerte ved Lærerhøgskolen i Volda, dro hun på studietur til Israel og de palestinske områdene. Der ble engasjementet for Israel tent.

– Rettferdighetssansen min tirres opp av måten Israel blir behandlet i Norge. Israel blir utsatt for en utrolig heksejakt. Det har nærmest gått folkesport i å kritisere Israel som den store, stygge ulven i Midtøsten, mens faktum er at Israel er det eneste demokratiet i regionen, omgitt av totalitære, muslimske naboland, mener hun.

Den norske mediedekningen av Midtøstenkonflikten har hun lite til overs for.

– I Norge har media helt klart en sterk slagside i palestinsk favør. Vi ser innslag av antisemittisme og jødehat i norske medier. Bortsett fra i et par kristne aviser er bildet totalt ensidig fremstilt.

Hun støtter Israels rett til å forsvare seg selv ved hjelp av det omstridte sikkerhetsgjerdet.

– Sikkerhetsgjerdet har bidratt til at færre selvmordsbombere kommer inn i Israel. Dermed har gjerdet spart menneskeliv og gjort at folk kan føle seg tryggere. Det er selvfølgelig trist at alle de palestinerne som ønsker å leve skikkelige liv blir rammet av at det finnes terrorister i de palestinske områdene, men det er palestinernes oppgave å få slutt på terroren, mener hun.

Hun mener Norge bør flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

– Vi må jobbe internasjonalt for å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Dette er viktig, fordi Jerusalem har så stor symbolsk betydning for mange både i Israel og utenfor Israels grenser. Jerusalem er jo en by som også betyr mye for muslimene, det er mange som har sterke bånd til Jerusalem, men jeg mener likevel at Jerusalem er, og godt kan være, Israels hovedstad, sier hun, og viser til at mange palestinere lever fredelig og godt integrert i Israel.

Ekteskapet

Sylvi Listhaug vil reversere ekteskapslovgivningen.

– Det at samfunnet skal legge til rette for at det skal vokse opp farløse barn i Norge er helt feil vei å gå. Barn trenger å vokse opp sammen med en far, men nå skal staten finansiere tilblivelsen av barn som skal ha en mor og en medmor. Det skal ikke være lov å ha både en medmor og en far samtidig. Det er utrolig. Jeg vet ikke om et eneste barn som er unnfanget uten en far. Loven er mot biologien. Jeg mener ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne, og at dette skal være fundamentet i samfunnet.

Listhaug har fått oppleve hvilken intoleranse man kan bli møtt med om man står for ”politisk ukorrekte” meninger i en slik sak.

– I forbindelse med homoparaden i Oslo sa jeg at jeg mente dette arrangementet var feil vei å gå dersom målet var å skape mer toleranse for de homofile, fordi mange i Norge ikke syntes noe om dette. Det utspillet fikk jeg ganske mye hets for. En del homofile som snakker om toleranse er noen av de minst tolerante jeg vet om. De har ikke verken toleranse eller respekt for deg om du ikke er enig med dem.

Hun mener særlig kristne har vært utsatt for mobbing i det offentlige rom de siste årene, i forbindelse med homofilispørsmålene.

– Kristne som har stilt opp i TV- debatter om homofili og ekteskap har blitt møtt med ufin oppførsel. De har blitt forhåndsstemplet som mørkemenn som ville tilbake til sekstitallet, da homofili var forbudt. Slik behandling er ikke sunt for ytringsfriheten.

Dødshjelp

Sylvi Listhaug er motstander av aktiv dødshjelp, men tilhører likevel det eneste partiet som prinsipielt er for dette.

– Medlemmene og Stortingsrepresentantene våre er heldigvis stilt fritt i dette spørsmålet, og partiledelsen har også sagt at det ikke vil bli fremmet noe forslag om dette på Stortinget i de neste fire årene. Det var mange i vårt parti som ikke stemte for dette på landsmøtet, så det blir omkamp om dette, og jeg håper selvsagt at mitt syn vil vinne fram.

– Vil du selv ta initiativ til denne omkampen?

– Ja, jeg ser ikke bort fra det. Jeg vil snakke med en del andre med samme syn, og så må vi finne en måte å gå frem på.

– Hvorfor er du mot aktiv dødshjelp?

– Jeg ser at det finnes tilfeller som er vanskelige, der personer er veldig syke, men samtidig er det noe i meg som sier at hvis du først går i gang med dette, vil det være vanskelig å vite hvor man da skal sette grensene i forhold til liv og død. Vi må heller bruke tid og krefter på å sørge for at vi har et godt nok tilbud om smertelindring til dem som er i en smertefase.

Bistand

Når økonomi blir tema, kommer liberalisten frem i Sylvi Listhaug. Historien har vist at markedsøkonomien har seiret over planøkonomien, mener hun, og konkurranse er alltid av det gode. Dette synet er medvirkende til at hun støtter sitt partis bistandspolitikk.

– Det er markedsøkonomien som har gjort at millioner av mennesker har kommet ut av fattigdom de siste årene, fordi det frie markedet stimulerer til at mennesker får jobb, som gir dem inntekt, som igjen gjør at de kan skaffe seg hus og mat.

Hun tror ikke bistand er det som vil løse fattigdomsproblemet.

– Det er handel som vil hjelpe mennesker ut av fattigdom. Det er et paradoks at mens vi gir mange land masse penger som bistand, så møter vi de samme landene med handelshindringer når de vil selge varer til oss.

– Vi har nok av rapporter som viser at prosjekter basert på bistandspenger ikke har vært helt vellykket, for å si det forsiktig. Derfor bør vi ikke ukritisk kaste ut masse penger på bistand. Vi må måle hva man får ut av bistanden, og hjelpe folk til å bli selvberget, mener hun.

– I Afrika mottar mange land enorme summer med bistand, mens utviklingen står på stedet hvil. I Asia derimot, har mange land greid seg uten bistand, og bygget opp økonomien selv, hevder hun, og legger til at det alltid vil være behov for nødhjelp ved katastrofer, og at også Norge da må stille opp med hjelp.

Kirken

Sylvi Listhaug er tilhenger av et skille mellom kirke og stat. Det har hun sett fungere godt i USA, hvor hun peker på at religion har en større plass i kulturen enn her i Norge. Hun er medlem av statskirken, men vurderer å melde seg ut, da hun er svært kritisk til regjeringens bispeutnevnelser.

– Ofte er biskopene mer opptatt av å komme med politiske synspunkter om alt mellom himmel og jord, i stedet for å vinne flere for kristendommen, sier hun.

Men den sterke tilknytningen hun opplever til kirkens ritualer holder henne igjen.

– Hvor ville du gått om du skulle melde deg ut?

– Jeg har ikke funnet noe alternativ. Det er også med på å holde meg igjen som medlem, sier Sylvi Listhaug.

Tor-Bjørn Nordgaard
15.10.2009 11:50

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Intifada i Sverige
80 prosent av svensk politi kan tenke seg å si opp stillingene sine. Det er sjokktall, som den svenske politiske presse bagatelliserer med å si at en må øke lønnen for å beholde dem.
 • Et stort liv
 • Får vi radikal hinduisme ved siden av radikale islam?
 • De to store forandringene som gjør at Norge oppfyller alle klimamål
 • Fem års-minnet for UTØYA

 • Strengest i klassen
 • Guds lys skinner inn og lyser opp i den mørkeste krå
 • Unesco er muslimenes propagandaorgan
 • Ap vil innføre gapestokk igjen
 • Inge Lønnings nei

 • UNESCO må ikke drive historieforfalskning
 • KrF- og Venstre-velgerne foretrekker Solberg
 • Hjelpeorganisasjoner advarer mot ny flyktningkrise i Irak
 • Colombias president forlenger våpenhvilen
 • Syrias sivile lider under bomber og sanksjoner
 • Møter barnevernssak med bønnekampanje
 • Norsk barnevern under angrep
 • USA svarer på missilangrep i Jemen
 • Siste sjanse for Asia Bibi
 • Tror religiøs toleranse vil øke
 • Historisk kirke ødelagt av IS
 • Missiler avfyrt mot amerikansk marinefartøy ved Jemen
 • Nobels fredspris til Colombias president
 • Klare for ny bibelaksjon i nord
 • Abbas innlagt på sykehus
 • Økonomer gir tommel opp for statsbudsjettet
 • Budsjettet vil gi folk flest et par tusenlapper ekstra
 • Nytt rakettangrep fra Gazastripen mot Israel
 • En kjempe er gått bort
 • Shimon Peres er død