Få avisen også i posten
PERLEPORTEN
 

Fredag 25. april

Tipstelefon: 55 92 29 00 E-post: tips@idag.no  
Bruk idag.no som startside 
Untitled Document
Abort
Familie
Kristenliv
Midtøsten
Næringsliv
Politikk/Økonomi
Samfunn
Skole
Teknologi & Media
Abort
Friskoler
Midtøsten
Næringsliv
Samfunn & Familie
Tro og lære


JØRN STRAND BOK - NID kabb.no visjonnorge.com hjhome.org mamut.no/unihelse israeltoday.no morfarbarn.no homofili.com
 
Joffi
Europrint

Usakleg kritikk av Kulturrådet

(Kommentar): Norge IDAG hevdar 12.12. at Norsk kulturråd vil bli kvitt avisa. Det finst ikkje sakleg grunnlag for den påstanden.

Norsk kulturråd har i 2008 arbeidd grundig med å utforme retningslinjene for ei støtteordning for veke- og månadsaviser. På leiarplass 12.12. bruker Norge IDAG sterke ord om resultatet. Leiarskribenten meiner at Kulturrådet har sagt fram ein ”dødsdom over vår pressestøtte” og skriv at grunnen til at Kulturrådet vil bli kvitt avisa, sikkert er at ”vi er den avis som nevner Jesus”.

Slik skriv avisa på side 4. Den som les vidare på side 5, vil få med seg at redaktøren i avisa lærte nokre gode prinsipp for avisredigering av Arthur Berg. Eitt av dei prinsippa var å stryke ”gransking av motiver som vi ikke kan vite noe om”. Slik motivgransking er usakleg, står det skrive på side 5.

Det er eg heilt samd i. Leiaren på side 5 om usakleg motivgransking er ein presis karakteristikk av leiaren på side 4 som nettopp spekulerer i motiva til oss i Norsk kulturråd.

Stortinget og regjeringa har overført støtteordninga for ei rekkje veke- og månadsaviser til Norsk kulturråd. Der har eg leidd arbeidet med å utforme retningslinjer som både kunne samsvare med det generelle mandatet Stortinget i si tid gav Norsk kulturråd, og som kunne gi ei støtteordning med same innretning som dei mange andre støtteordningane vi har ansvaret for. Norsk kulturråd vedtok på møte 2.12. at føremålet for denne ordninga skal vere å ”bidra til å opprettholde og utvikle ukes- og månedsaviser med ulik kulturell og samfunnsmessig betydning”. Den formuleringa er henta direkte frå eit stortingsdokument som alle partia i Stortinget har slutta seg til.

I arbeidet med denne saka la eg stor vekt på at vi skulle ha open kontakt med publikasjonane som no får støtte frå oss. Vi inviterte til fleire møte og sa tydeleg frå om at alle var velkomne til å ta direkte kontakt. Noreg IDAG var ein av få som gjorde nettopp det. På eit møte i november takka nettopp Bjarne Ystebø frå Norge IDAG for at vi hadde gjennomført ein ryddig prosess. Det sa han blant anna etter at eg ved fleire høve hadde streka under at midlane i ordninga blir fordelte ut frå ei samla skjønsvurdering, og at det er heilt utenkjeleg at meiningar om innhaldet skal ha noko å seie for fordelinga av midlar frå den nye ordninga.

Dette teier Norge IDAG om. I staden hevdar avisa at vi som har arbeidd med ordninga, misliker at Norge IDAG skriv om Jesus. Slikt kan avisa berre skrive ved å la vere å tru på det eg seier. Det finn eg meg ikkje i, og eg ventar at redaktøren grunngir korleis han kan vite betre enn eg kva eg meiner.

I tillegg skuldar avisa heile rådet i Norsk kulturråd for å ha motiv ingen vil snakke høgt om. Debatten om denne ordninga har vore ført for opne dører i rådet kvar gong den har vore oppe i 2008. Hadde Norge IDAG vore til stades, ville avisa visst at ingen har ytra eitt einaste ord som gir grunnlag for den stygge påstanden i leiaren 12.12. Det er faktisk slik at enno har ingen publikasjon mista støtta frå denne ordninga. Ingen i Norsk kulturråd veit om nokon publikasjon vil falle utanfor støtteordninga, eller kven som eventuelt gjer det. At Norge IDAG alt har konkludert, har ikkje noko å seie for dei vedtaka Norsk kulturråd skal gjere i mars 2009.

Ottar Grepstad,
rådsmedlem og leiar fagutvalet for litteratur i Norsk kulturråd

Ottar Grepstad
16.12.2008 16:03

<--Tilbake      Tips en venn


 

 

 


Google Idag.no
Hva er påske
Påsken er dette ene. Vår Gud regjerer, malak elohayik, som det står i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 52:7.
 • Demonenes makt er beseiret – det var Bonhoeffers vitnesbyrd i fengslet
 • En farlig situasjon
 • Ali fra Gaza forteller sannheten som Gilbert og Fosse underslo
 • Det første bud inneholder Guds filosofi

 • Ny jødeforfølgelse
 • Palestinakomiteen går imot Kong Harald
 • Paradokser
 • Ta godt imot Dalai Lama
 • Kan vi stole på biskopene våre?

 • Hamas og Fatah enige om sammenslåing
 • LO-Gerd gråt da hun sa hun ville anbefalt seg selv abort.
 • Israel og USA uenige om Ukraina
 • 500 skandinaver til påskegudstjeneste i Gravhaven
 • Den messiastroende jøden Daniel Carmel for første gang i Norge
 • Pensjonert rektor – til Israel for 100. gang
 • 40 dager med bønn
 • - Jesus Church med pasjonsuke i Markus kirke
 • Israels nye superfly kan befordre 98 soldater 4000 km
 • På øvelse med Israels commando-soldater
 • Kina opfordrer Israel til «modig beslutning» under Peres´besøg
 • Blodmåne tirsdag kveld
 • Israel til PA: - Kutt ensidigheten eller betal for det
 • Antisemittiske partier på fremmarsj i Europa
 • Israel inkluderer alle
 • Takk og lov
 • 125 000 ventes til Israel
 • Ny Palestinensisk betingelse: «løslad 1200 fanger»
 • Studentprotest mot terroristtaler
 • Paven til Israel i vår tross streik